mdssolution.cz

Chcete poptat naše služby?
Napište nám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi zaslaného dotazu. *

Mostní prohlížečky

Mostní prohlížečky slouží k realizaci inspekcí mostů, výkonu mostních prohlídek a realizaci drobných stavebních prací pod podhledem mostních konstrukcí. Přístup k pracím pod mostem je přímo z jeho vozovky.

Prohlížečky jsou na automobilovém podvozku, podvozku závěsného vozíku s tím, že jejich parametry jsou dostačující k realizaci zpřístupnění podhledu mostních konstrukcí prakticky na většině mostů pozemních komunikací v daném regionu. Mostní prohlížečky jsou uzpůsobeny k realizaci následujících prací:

  • mostní prohlížečky jsou určeny ke snadnému a kvalitnímu provedení mostních prohlídek, diagnostik nosných konstrukcí mostů, provádění zatěžovacích zkoušek 
  • umožňují zhotovitelům stavebních prací snadný přístup k podhledu nosné konstrukce přímo z povrchu mostovky​

S realizací činnosti mostních prohlížeček dále zajišťujeme:

  • dočasné dopravní opatření pro jejich práci a umístění na pozemních komunikacích a práce případně pod mostní konstrukcí
  • výluky na železniční tratu v prostoru pod mostem dle požadavku zákazníka
  • v návaznosti na pronájmem mostních prohlížeček zajišťujeme i práce s tím související a to hlavní, mimořádné a běžné mostních prohlídky dle požadavku ČSN 73 6221. Tyto práce jsou zajišťovány kolektivem našich spolupracovníků vlastnících oprávnění k realizaci této činnosti.
  • diagnostické průzkumy a zatěžovací zkoušky mostních objektů všech typů v kooperaci s partnerskými osobami a společnostmi

Chcete poptat naše služby?
Napište nám.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi zaslaného dotazu. *

Kontakt

photo

Mgr. Veronika Mertová

 

+420 722 940 132

mertova@mdsprojekt.cz

MDS solution je ideálním partnerem pro prozíravé investory a jejich projekty.

Napište nám